Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1796/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-01-14

I ACa 2429/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 marca 2017

Data publikacji: 9 maja 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

inżynier kontraktu, umowa, pozwany, robota budowlana, przejściowe świadectwo płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, końcowe świadectwo, inwestor, konsorcjum, inżynier kontraktu, umowa, główny wykonawca robót, pozwany, wynagrodzenie, rura, robota budowlana, miejskie przedsiębiorstwo wodociągów, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacja, inwestycja, podwykonawstwo, przejściowe świadectwo płatności, wykonanie kolektora, komora, lider, faktura
Zobacz»

I ACa 41/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 23 maja 2013

Data publikacji: 9 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

inżynier kontraktu, budowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • inżynier kontraktu, zamówienie publiczne, budowa, umowa, umowa z podwykonawcami, lider konsorcjum, inwestor, zgoda, wykonanie roboty, tryb zamówienia, wpis do dziennika budowy, pracownik powoda, droga krajowa i autostrada, roboty kanalizacyjne, zakres roboty, plac budowy, proces inwestycyjny, podwykonawstwo, pozwany skarb państwa, umowa konsorcjum
Zobacz»

I ACa 1777/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 marca 2015

Data publikacji: 23 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

inżynier kontraktu, pozwany, świadectwo płatności, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, inżynier kontraktu, podwykonawca, pozwany, fakturowanie, pominięcie w stanie faktycznym, faktura, świadectwo płatności, stan faktyczny ustaleń, oświadczenie o braku, umowa podwykonawcza, cena kontraktowa, umowa, zarzut nadużycia, pozwany inwestor, wniosek o płatności, brak zaległości, celowe opóźnienie, zaawansowanie prac, wynagrodzenie
Zobacz»

I ACa 63/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 marca 2013

Data publikacji: 22 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

inżynier kontraktu, wystąpienie wykonawcy, dokumentacja projektowa, pozwany, sieć, projekt, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, inżynier kontraktu, wystąpienie wykonawcy, ciepłociąg, dokumentacja projektowa, pozwany, sieć, projekt, sieć cieplna, inwestor, certyfikat płatności faktury, podwykonawca przedmiotowych robót, przebudowa sieci, kanał betonowy, odcinek sieci, projekt zamienny, budowa, koryto, wykonawca generalny, kanał ciepłowniczy
Zobacz»

X GC 370/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 września 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

inżynier kontraktu, pozwany, umowa, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • inżynier kontraktu, realizujący projekt, usunięcie powodów, inwestor, pozwany, umowa, istotne postanowienie umowy, pismo, budowa, baza prawna, wykonanie robót przez podwykonawcę, przeprowadzenie mediacji, plac budowy, zakres prac, oświadczenie podwykonawcy, warunek szczególny kontraktu, fakt wykonywania, gmina, praca i wysokość wynagrodzenia, istotny element umowy
Zobacz»

X Ga 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 23 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

inżynier kontraktu, umowa, budowa, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inżynier kontraktu, karta obmiaru, odsetka ustawowa od kwot, protokół wykonanych robót, kierownik budowy, faktura vat, księga obmiarów, żądanie zasądzenia odsetek ustawowych, protokół odbioru, umowa, dyrektor finansowy, migdał, odpowiedzialność inwestora, budowa, etap robót, robota budowlana, aglomeracja, nakaz zapłaty, odbiór robót
Zobacz»

VI ACa 30/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 lutego 2016

Data publikacji: 2 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

inżynier kontraktu, umowa, warunek kontraktu, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • inżynier kontraktu, inwestor, umowa, warunek kontraktu, montaż łożysk, kontrahent, przesyłka, faktura, należność, robota budowlana, zamówienie publiczne, podatek vat, gwarancja, upadłość, umowa z podwykonawcami, robota budowlana na obiekcie, rezydent, kopia, przedmiot umowy, umowa o podwykonawstwo robót
Zobacz»

I ACa 535/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 lipca 2013

Data publikacji: 7 września 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

inżynier kontraktu, robota budowlana, pozwany, umowa, projekt, warunek kontraktu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • inżynier kontraktu, inwestor, wniosek wykonawcy, robota budowlana, pozwany, warunek szczególny kontraktu, umowa z podwykonawcami, część zamówienia, zawarcie przez wykonawcę umowy, koordynator, umowa, wyrażenie zgody, reszta wynagrodzenia, projekt, budowa kanalizacji sanitarna, wykonanie roboty, umowa o roboty budowlane, wykonawca umowy o roboty, warunek kontraktu, opinia inżyniera
Zobacz»

I ACa 960/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 15 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

inżynier kontraktu, warunek kontraktu, umowa, pozwany, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • inżynier kontraktu, generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, zgoda inwestora, imieniu inwestorów, warunek kontraktu, umowa, umowa łącząca inwestora, pozwany, solidarna odpowiedzialność inwestora, instalacja elektryczna, robota budowlana, realizacja inwestycji budowlana, udział podwykonawcy, integralna część stanów, przedstawienie umowy, możliwość zwrócenia, zgoda na udział powoda, zapłata wynagrodzenia za roboty, praca elektryczna
Zobacz»

VIII GC 595/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 16 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

montaż, inżynier kontraktu, robota budowlana, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • montaż, montaż stolarki, inżynier kontraktu, podwykonawca, robota budowlana, świadczenie powodów, termomodernizacja, okno, umowa, inwentarz, pracownik powoda, stan czynny spadku, pozwany, środków łatwopalnych, stara stolarka, produkcja i montaż, umowa o roboty budowlane, zespół zakładów opieki zdrowotnej, rozprawa w dniach, anatomia
Zobacz»

XXV C 1835/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lipca 2014

Data publikacji: 12 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

inżynier kontraktu, umowa, warunek kontraktu, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • aneks, inżynier kontraktu, generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, umowa, warunek kontraktu, pismo inżyniera kontraktu, protokół z rady budowy, osuwisko, szczególny warunek kontraktu, budowa, umowa z podwykonawcami, protokół zaawansowania robót, wykonanie roboty, kierownik budowy, zgoda inwestora, wykonanie palmy, dwustronna umowa, wykonawca z podwykonawcami, długość
Zobacz»

XXV C 243/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 26 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • inwestor, generalny wykonawca, warunek kontraktu, przejściowe świadectwo płatności, dyrektor kontraktu, szczególny warunek kontraktu, robota budowlana, inżynier kontraktu, umowa z podwykonawcami, wykonawca z podwykonawcami, umowa, powodowa spółka, udział podwykonawcy, bariera energochłonna, droga krajowa i autostrada, parametr drogi ekspresowej, zgoda na zawarcia umowy, bezpieczeństwo ruchu, umowa podwykonawcza, projekt
Zobacz»

V ACa 122/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 2 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • inżynier kontraktu, umowa podwykonawcza, pozwany, dalszy podwykonawca, ugoda, należny powód, podwykonawca generalnego wykonawcy, odpowiedzialność inwestora, nota obciążeniowa, podmiot, wypłata wynagrodzenia powoda, roszczenie, weryfikacja wniosku, inwestycja, zapłata należna, opóźnienie w zapłacie, przedmiotowa nota, obowiązek zorganizowania, odsetka, pismo z dni
Zobacz»

VIII GC 166/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 6 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, pozwany związek, karta, inżynier kontraktu, budowa kanalizacji sanitarna, faktura, projekt, gmina, zlewnia, odgałęzienie, umowa, sieć wodociągowa, umowa podwykonawcza, generalny wykonawca, budowa, zgoda, protokół odbioru, protokół zaawansowania robót, podmiot
Zobacz»

XXV C 1652/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 24 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa podwykonawcza, inżynier kontraktu, robota żelbetowa, droga krajowa i autostrada, robota budowlana, wykonanie roboty, generalny dyrektor dróg krajowych, budowa, przedmiotowa inwestycja, faktura, dalszy podwykonawca, umowa, rezydent, przedstawiciel, odpowiedzialność inwestora, kierownik projektów, umowa z podwykonawcami, udzielone zamówienie, obiekt mostowy, wynagrodzenie podwykonawcy
Zobacz»

XXV C 187/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 16 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, generalny wykonawca, inżynier kontraktu, umowa podwykonawcza, transkrypcja, nasadzenie, inwestor, zieleń, droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, plan robót, drzewo i krzew, budowa, plac budowy, przedmiotowa inwestycja, gwarancji dobrych, dobre wykonanie, zapłata wynagrodzenia powoda, raport dzienny, umowa
Zobacz»

I ACa 1240/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 marca 2014

Data publikacji: 1 września 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, pompownia, robota budowlana, sieć zewnętrzna, wykonanie instalacji elektrycznej, inżynier kontraktu, umowa o roboty budowlane, obiekt, kontrakt główny, umowa, modernizacja, stacja, powstanie solidarnej odpowiedzialności, projekt, solidarna odpowiedzialność inwestora, pozwany, odpowiedzialność inwestora i wykonawcy, zakres prac, nadzór nad montażem, zgoda
Zobacz»

X GC 646/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 marca 2018

Data publikacji: 20 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, generalny wykonawca, inżynier kontraktu, poświadczona kopia, robota budowlana, umowa, pozwany, wyka, zgłoszenie powoda, pozwana gmina, kryta pływalnia, umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy, pozwany inwestor, budowa, umowa o podwykonawstwo, dolne źródło, faktura, wykonanie uprawnienia do odstąpienia, burmistrz
Zobacz»

I C 827/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2013

Data publikacji: 25 września 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, podwykonawca, kara umowna, inwestor, robota budowlana, kolizja, inżynier kontraktu, gmina, budowa, wykonanie roboty, robota dodatkowa, wystąpienie inżyniera, strona powodowa, umowa, pozwany, kanalizacja deszczowa, realizacja robót, pismo powoda, protokół z rady budowy, protokół rozprawy
Zobacz»

I C 1250/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 29 września 2015

Data publikacji: 10 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, inżynier kontraktu, droga krajowa i autostrada, faktura, płatność, wniosek o płatności, generalna dyrekcja dróg krajowych, złożenie kompletnego wniosku, pozwany, robota budowlana, termin płatności, zapłata wynagrodzenia, wniosek o zapłatę, procedura weryfikacyjna, roszczenie odsetkowe, odsetka, opóźnienie, pismo, generalny wykonawca
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Rudnicki
Data wytworzenia informacji: