Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4659

XII C 324/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-02-20

Data publikacji: 2020-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt XII C 324/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Izabela Cieślińska Protokolant:Monika Besz-Radzichowska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2019 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa G. T. przeciwko (...) Bankowi (...) S.A. w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy - bankowy tytuł egzekucyjny wysta
Czytaj więcej»

I C 1538/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-09-02

Data publikacji: 2013-09-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 1538/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 września 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Adam Maciński Protokolant: Robert Purchalak po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. we W. przeciwko Skarbowi Państwa – Prezydentowi W. o ustalenie I ustala wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we W. przy ul. (...) , dz. nr (...) ,
Czytaj więcej»

I C 1540/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-08

Data publikacji: 2013-04-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 1540 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Robert Purchalak po rozpoznaniu w dniu 08.03.2013 r. we W. na rozprawie połączonych spraw z powództwa M. H. przeciwko (...) w W. o unieważnienie umów sprzedaży nieruchomości I. oddala powództwo o unieważnienie umowy sprzedaży nieruchomości rolnej – działki nr (...) , pow. 7,79 ha, położonej w W. , gm. W.
Czytaj więcej»

I C 1550/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-09-20

Data publikacji: 2013-10-01

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1550/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 3 września 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Irmina Szawica po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa I. K. przeciwko M. K. przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) S.A. o odszkodowanie I oddala powództwo; II nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na
Czytaj więcej»

I C 1552/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1552/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 03 grudnia 2015 Sąd Okręgowy we Wrocławiu I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Cieszyński Protokolant Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie 19 listopada 2015 we Wrocławiu sprawy z powództwa T. R. przeciwko S. R. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli i zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu pozwanemu kosztów procesu; III obciąża Skarb Państwa opłatą od pozwu, od ob
Czytaj więcej»

I C 1553/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1553/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 12 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Irmina Szawica po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa B. G. przeciwko Skarbowi Państwa - (...) we W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. I C 1553/1
Czytaj więcej»

I C 1560/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-12-04

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1560/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2014 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa B. P. i Ł. W. przeciwko Gminie W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy W. na rzecz powódki B. P. kwotę 245 181,33 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden zł i trzydzi
Czytaj więcej»

I C 1556/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-12-11

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 28-11-2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Jarmundowicz Protokolant: Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28-11-2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. Ł. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi (...) w O. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu na rzecz adw. Ł. T. kwotę 3.600zł powiększoną o należny po
Czytaj więcej»

I C 1561/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1561/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Rudkowska – Ząbczyk Protokolant: Jagoda Jarosławska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa W. B. (1) przeciwko E. K. (1) o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powoda W. B. (1) na rzecz pozwanej E. K. (1) kwotę 3617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania; III brakują
Czytaj więcej»

I C 1569/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-05-30

Data publikacji: 2014-06-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1569/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 12 marca 2014 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Dominika Romanowska Protokolant Ewelina Kiałka po rozpoznaniu na rozprawie 18 lutego 2014 roku we Wrocławiu sprawy z powództwa E. M. i R. M. przeciwko Z. W. i A. W. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych Z. W. i A. W. na rzecz powodów solidarnych E. M. i R. M. kwotę 68.301,78 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden
Czytaj więcej»