Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4919

XII C 2071/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2019-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XII C 2071 / 18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 27.03.2019 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko A. T. o zapłatę I. umarza postępowanie w sprawie co do kwoty 97 579, 03 zł należności głównej wraz liczonymi od niej odsetka
Czytaj więcej»

XII C 1754/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-12-04

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XII C 1754 / 18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Iga Witkowska po rozpoznaniu w dniu 23.11.2018 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. H. , Z. S. , M. S. , E. O. i K. O. przeciwko Wspólnocie Lokalowej (...) przy ul. (...) we W. o uchylenie uchwały I. uchyla uchwałę właścicieli lokali w pozwanej Wspólnocie Lokalowej (...) przy ul. (...
Czytaj więcej»

XII C 1791/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-06-04

Data publikacji: 2020-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 15 § 1 k.s.h. jest przepisem szczególnym ograniczającym zdolność do czynności prawnych spółek kapitałowych i jako taki powinien być wykładany ściśle. Dokonanie czynności, o których mowa w przepisie art. 15 § 1 k.s.h. z osobami lub na rzecz osób niewymienionych w tym przepisie bez zgody walnego zgromadzenia, niezależnie od (...)
Sygn. akt XII C 1791/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział XII Cywilny w składzie Przewodniczący: SSO Zbigniew Woźniak Protokolant: Piotr Józwik po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2020 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. we W. w restrukturyzacji z udziałem zarządcy L. H. przeciwko M. P. (1) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy, w postaci aktu notarialnego sporząd
Czytaj więcej»

XII C 1709/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-02-19

Data publikacji: 2019-06-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XII C 1709 / 18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 19.02.2019 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko Gminie Miejskiej L. o zapłatę I. zasądza od pozwanej na rzecz powoda 59 372, 10 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote, dziesięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

XII C 2130/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-06-19

Data publikacji: 2019-10-21

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt XII C 2130/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 29 maja 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Izabela Cieślińska Protokolant: Monika Besz-Radzichowska po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Zespołu Szpitali w O. przeciwko A. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia w całości wykonalności w stosunku do powoda (...) Zespołu Szpitali w
Czytaj więcej»

XII C 2157/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-12-17

Data publikacji: 2020-03-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XII C 2157 / 18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Piotr Józwik po rozpoznaniu w dniu 17.12.2019 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 113 269 zł I. zasądza od pozwanego na rzecz powódki 4 000 zł (cztery tysiące złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29.01.2019 r. do
Czytaj więcej»

XII C 2301/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2019-06-18

Data publikacji: 2019-10-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XII C 2301 / 18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Piotr Józwik po rozpoznaniu w dniu 11.06.2019 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) we W. o uchylenie uchwał I. uchyla uchwałę właścicieli lokali w pozwanej Wspólnocie Mieszkaniowej nr (...) w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 201
Czytaj więcej»

XIII Ca 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-04-24

Data publikacji: 2015-07-16

trafność 100%

Sygn. akt XIII Ca 1/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Zientek Sędziowie: SSO Alicja Spustek-Kląskała SSO Ewa Litowińska-Kutera Protokolant: Magdalena Maślanka po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa małoletnich B. i O. C. , reprezentowanych przez matkę M. C. przeciwko A. C. o podwyższenie alimentów na skutek apelacji wn
Czytaj więcej»

XIII Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-04-01

Data publikacji: 2015-05-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddala apelację
Sygn. akt XIII Ca 39/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Violetta Kossowska-Czinar Sędziowie: SSO Agata Kotuła SSR del. Kamila Myczkowska Protokolant: Magdalena Maślanka po rozpoznaniu w dniu 01 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa małoletniego M. L. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową G. D. przeciwko T. L. o podwyższenie alimentów
Czytaj więcej»

XIII Ca 238/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2014-11-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: I. zmienia częściowo zaskarżony wyrok w punkcie I i II w ten sposób, że końcowy termin płatności alimentów ustalony pkt I określa na dzień 30 czerwca 2014r, nie zmieniając pozostałych ustaleń punktu I; II. oddala apelację w pozostałej części; III. koszty procesu poniesione przez strony w postępowaniu odwoławczym wzajemnie znosi.
Sygn. akt XIII Ca 238/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 października 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Spustek - Kląskała Sędziowie: SSO Teresa Znaińska SSO Ewa Litowińska-Kutera Protokolant: Magdalena Maślanka po rozpoznaniu w dniu 08 października 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa P. S. przeciwko A. S. (1) o alimenty na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»