Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4597

XIII Ca 574/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że powództwo oddala; II. zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 577zł tytułem kosztów zastępstwa adwokackiego za obie instancje.
Sygn. akt XIII Ca 574/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Spustek-Kląskała Sędziowie: SSO Teresa Znaińska SSR del. Krystyna Batra Protokolant: Agnieszka Fryśna po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa J. B. przeciwko A. B. o ustanowienie rozdzielności majątkowej na skutek apelacji wniesionej przez pozwaną od wyroku Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

XIII Ca 629/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2015-05-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddala apelację
Sygn. akt XIII Ca 629/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agata Kotuła Sędziowie: SSO Violetta Kossowska-Czinar SSR del. Elżbieta Kurkowska Protokolant: Magdalena Maślanka po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko E. P. o alimenty na skutek apelacji wniesionej przez powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia –
Czytaj więcej»

XIII Ca 554/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: I. zmienia zaskarżony wyrok w pkt I, II i III w ten sposób, że alimenty zasądzone pkt I określa na kwotę 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie poczynając od dnia 1.04.2012 r. pozostawiając nie zmienione postanowienia pkt I, a opłatę sądową ustaloną pkt III ustala na kwotę 300 zł; II. oddala apelację w pozostałej części.
Sygn. akt XIII Ca 554/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Zientek Sędziowie: SSO Teresa Znaińska SSR del. Karolina Kosikowska- Kosmala Protokolant: Marta Anzorge po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa małoletniego D. E. (1) reprezentowanego przez ojca G. E. przeciwko U. E. o alimenty na skutek apelacji wniesionej przez pozwa
Czytaj więcej»

XIII Ca 565/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że obowiązek alimentacyjny powoda Władysława Hornika w stosunku do pozwanego Wojciecha Hornika ustalony na kwotę po 50zł miesięcznie ugodą z dnia 26 kwietnia 2005r w sprawie RIIIC 84/05 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu uchyla z dniem 1 kwietnia 2013r
Sygn. akt XIII Ca 565/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Spustek-Kląskała Sędziowie: SSO Teresa Znaińska SSR del. Krystyna Batra Protokolant: Agnieszka Fryśna po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa W. H. (1) przeciwko W. H. (2) o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na skutek apelacji wniesionej przez powoda od wyroku Sądu Re
Czytaj więcej»

I C 1309/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-26

Data publikacji: 2013-06-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 1309/11 WYROK W IMIENIU RZYCZYPOPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Piotr Jarmundowicz Protokolant: Marcin Guzik po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości w C. przeciwko G. J. i W. J. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych G. J. i W. J. na rzecz strony powodowej Syndyka masy upadłości (.
Czytaj więcej»

I C 1310/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-09-15

Data publikacji: 2014-10-20

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1310/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Ewa Rudkowska – Ząbczyk Protokolant: Alina Drogosz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Banku (...) SA w W. przeciwko M. Z. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej Banku (...) SA w W. na rzecz pozwanej M. Z. (1) kwot
Czytaj więcej»

I C 1313/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-08

Data publikacji: 2013-07-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 1313/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 3 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Piotr Jarmundowicz Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa N. W. przeciwko J. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powoda N. W. kwotę 70.000,00 zł. (siedemdziesiąt tysięcy zł. 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 17 listop
Czytaj więcej»

I C 1311/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-01-29

Data publikacji: 2015-04-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1311 / 13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 15.01.2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa T. Ł. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) we W. z udziałem T. G. jako interwenientki ubocznej po stronie pozwanej o uchylenie uchwał I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki T. Ł. na r
Czytaj więcej»

I C 1316/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-22

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1316/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Adam Maciński Protokolant : Robert Purchalak po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. B. i L. B. przeciwko (...) sp. z o.o. w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) sp. z o.o. w S. na rzecz powodów M. B. i L. B. kwotę 719.148,58 zł ( siedemset dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści osiem
Czytaj więcej»

I C 1318/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-08-29

Data publikacji: 2013-09-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 1318/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 24 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Cieszyński Protokolant Ewelina Kiałka po rozpoznaniu na rozprawie 06 czerwca 2013 r. we W. sprawy z powództwa T. E. przeciwko J. G. o zapłatę I oddala powództwo główne; II zasądza od pozwanej J. G. na rzecz powoda T. E. kwotę 20.000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych ); III oddala dalej idące powództwo ewentualne; IV nie o
Czytaj więcej»