Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4312

I C 2/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-10

Data publikacji: 2013-11-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 2/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 29 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Cieszyński Protokolant Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie 22 sierpnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa S. K. , M. Ż. , M. S. , A. S. i W. K. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą we W. o uchylenie uchwał I uchyla uchwałę numer (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą we W.
Czytaj więcej»

I C 3/08

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-21

Data publikacji: 2013-05-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 3/08 POSTANOWIENIE Dnia 21 marca 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko (...) z siedzibą w W. i (...) we W. o nakazanie na skutek w wniosku pozwanego (...) we W. o zmianę sposobu zabezpieczenia postanawia: I zmienić postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy wydane w s
Czytaj więcej»

I C 3/08

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-04-01

Data publikacji: 2015-06-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 3/08 POSTANOWIENIE 24 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSO Dominika Romanowska ProtokolantEwa Niemiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. C. przeciwko (...) z siedzibą w W. i (...) we W. o nakazanie na skutek wniosku pozwanego (...) we W. o zmianę sposobu zabezpieczenia postanawia: I zmienić postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział II Cywilny Odwoław
Czytaj więcej»

I C 8/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-17

Data publikacji: 2013-09-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 8/13 POSTANOWIENIE Dnia 17 maja 2013r . Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Ewa Rudkowska – Ząbczyk Protokolant: Marcin Guzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2013r. we Wrocławiu w sprawie z powództwa J. B. przeciwko P. P. i T. P. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wniosku powódki o udzielenie zabezpieczenia postanawia: oddalić wniosek powódki z dnia 18 kwietnia 2013 roku o udzielenie zabezpieczenia. UZASADNIENIE
Czytaj więcej»

I C 11/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-20

Data publikacji: 2013-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Urbaniak Protokolant: Andżelika Iwaniec po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa B. L. przeciwko K. G. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki B. L. na rzecz pozwanego K. G. (1) kwotę 10117 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; III nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu nieuiszczonyc
Czytaj więcej»

I C 12/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 12/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Izabela Baca Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództw M. P. i P. S. (1) przeciwko E. S. o zachowek I. zasądza od pozwanej E. S. na rzecz powódki M. P. kwotę 13842zł (trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote) z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lipca 2012r.
Czytaj więcej»

I C 12/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-29

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 12/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Agnieszka Hreczańska-Cholewa Protokolant Dorota Nitkiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. we W. przeciwko A. R. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. R. na rzecz strony powodowej (...) sp. z o.o. we W. kwotę 91 884 zł 69 gr (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osie
Czytaj więcej»

I C 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-02

Data publikacji: 2013-08-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Agnieszka Hreczańska - Cholewa Protokolant Dorota Nitkiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa B. B. , K. B. , C. B. i T. J. przeciwko Wspólnocie (...) w O. o uchylenie uchwały I. oddala powództwo; II. zasądza od pozwanych B. B. i T. J. na rzecz strony pozwanej Wspólnoty (...) w O. kwoty
Czytaj więcej»

I C 24/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-02-02

Data publikacji: 2015-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 24/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Adam Maciński Protokolant: Andżelika Iwaniec po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. G. (1) , małoletnich A. G. (2) i R. G. reprezentowanych przez A. G. (1) przeciwko stronie pozwanej (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. G. (1) kwotę 3
Czytaj więcej»

I C 24/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-02-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 24/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. K. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) we W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) we W. na rzecz powoda M. K. kwotę 80 421,66 zł (osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia jeden z
Czytaj więcej»