Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4687

I C 105/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-04-30

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 105/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dominika Romanowska Protokolant: Ewa Niemiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Gminy W. przeciwko A. B. o zapłatę oddala powództwo. na oryginale właściwy podpis,- UZASADNIENIE Pozwem z dnia 11 grudnia 2014 r. strona powodowa Gmina W. – (...) wniosła o zasądzenie od pozwanej A. B. kwo
Czytaj więcej»

I C 110/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-06

Data publikacji: 2013-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 110/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Piotr Jarmundowicz Protokolant: Barbara Bortnik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) SA z siedzibą w S. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w S. na rzecz powódki E. K. kwotę 116.698,80 (sto szesnaście tysięcy sześćset dziewię
Czytaj więcej»

I C 110/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 110/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Urbaniak Protokolant: Andżelika Iwaniec po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie i rentę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. M. (1) kwotę 72.000 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) z ust
Czytaj więcej»

I C 113/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 113/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Adam Maciński Protokolant : Andżelika Iwaniec po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015r. we Wrocławiu sprawy z powództwa E. S. i S. S. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki E. S. kwotę 50.000 zł ( pięćdziesiąt tysięcy
Czytaj więcej»

I C 114/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2014-10-21

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 114/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Irmina Szawica po rozpoznaniu w dniu 25 września 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. K. przeciwko M. K. (1) o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I nakazuje pozwanemu M. K. (1) , aby przeprosił powoda A. K. za naruszenie jego dóbr osobistych przez opublikowanie w tygodnikach
Czytaj więcej»

I C 126/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-10

Data publikacji: 2013-07-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 126/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Agnieszka Hreczańska - Cholewa Protokolant SDorota Nitkiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa G. G. przeciwko J. G. (1) o ustalenie i nakazanie złożenia oświadczenia woli I. oddala powództwo o ustalenie, że umowa z dnia 25.11.2008 r. jest nieważna; II. nakazuje pozwanemu J. G. (1) zło
Czytaj więcej»

I C 138/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-09-22

Data publikacji: 2014-10-20

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 138/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 29 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Dominika Romanowska Protokolant: Marcin Ostolski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa J. N. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. - o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki J. N. (1) kwotę 60.000 zł ( sześćdziesiąt tysięcy złotych )
Czytaj więcej»

I C 136/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 136/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 30-09-2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Marcin Śmigiel Protokolant:Anna Gniwek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25-09-2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Gminy W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej ul. (...) we W. - o uchylenie uchwały nr (...) właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową nieruchomości przy ul. (...) we W. I oddala powództwo
Czytaj więcej»

I C 136/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-08-01

Data publikacji: 2014-10-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 136/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2014r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Beata Burian Protokolant Krzysztof Musiał po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2014r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. przeciwko Ł. L. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego Ł. L. (1) na rzecz strony powodowej (...) sp. z o.o. kwotę 352906zł07gr (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześć złotych siedem groszy) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 131/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-03

Data publikacji: 2013-11-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 131/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Anna Stańczyk Protokolant Marcin Guzik      po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2013r. we Wrocławiu sprawy z powództwa G. S. , M. P. (1) przeciwko 1/ (...) z siedzibą w N. we Francji, Oddział w Polsce z siedzibą w W. 2/ M. P. (2) o zapłatę zasądza od pozwanych (...) z siedzibą w N. we Francji, Oddział w Polsce z siedzibą w W. i
Czytaj więcej»