Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4536

I C 1116/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1116/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa W. B. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) we W. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu za I instancję; III przyznaje ze Skarbu Państwa (kasa Sądu Okręgowego we Wrocławiu) na rzecz adwokata
Czytaj więcej»

I C 1119/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-09-08

Data publikacji: 2014-09-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1119/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 26 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Dominika Romanowska Protokolant: Alina Dorosz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko S. K. - o zapłatę I utrzymuje w całości w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany 31 stycznia 2013 r. przez Sąd Okręgowy we Wrocł
Czytaj więcej»

I C 1121/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-01-09

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 1121/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Wojciech Langer po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa R. N. i (...) sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko K. M. o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej I umarza postępowanie w części obejmującej żądanie zgłoszone w pozwie przez powoda (...) sp. z
Czytaj więcej»

I C 1126/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-02-12

Data publikacji: 2014-06-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. Akt I C 1126/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2014r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Anna Stańczyk Protokolant Marcin Guzik      po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2014r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. M. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę i ustalenie I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. , na rzecz powoda M. M. kwotę 20.000 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych) z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 1127/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1127/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 25 marca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Irmina Szawica po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa J. B. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. o ustalenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały I ustala nieważność uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. o nume
Czytaj więcej»

I C 1128/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-01-04

Data publikacji: 2013-04-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 1128/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Agnieszka Hreczańska - Cholewa Protokolant : Piotr Wojnarowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 stycznia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Z. J. przeciwko (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę, rentę i ustalenie I zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz powoda Z. J. kwotę 39 360 zł ( trzydzieści dziewi
Czytaj więcej»

I C 1129/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-06-15

Data publikacji: 2015-10-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 1129/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 12 maja 2015 Sąd Okręgowy we Wrocławiu I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Cieszyński Protokolant Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie 28 kwietnia 2015 we Wrocławiu sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) DEVELOPER Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we W. przeciwko M. S. o zapłatę I utrzymuje wyrok zaoczny z 18 kwietnia 2013 w całości w mocy; II zasądza od pozwanej M. S. na
Czytaj więcej»

I C 1130/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-26

Data publikacji: 2013-06-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 1130/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 28 marca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Jolanta Burdukiewicz – Krawczyk Sędziowie Ławnicy Protokolant Piotr Wojnarowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2013 r. we W. sprawy z powództwa (...) (...) Fundusz Inwestycyjny (...) , reprezentowany przez (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko D. W. o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia wol
Czytaj więcej»

I C 1133/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-06-24

Data publikacji: 2014-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1133 / 11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 10.06.2014 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa E. W. przeciwko W. D. o zapłatę 471 322, 23 zł zachowku I. zasądza od pozwanej W. D. na rzecz powódki E. W. 251 277, 78 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych, si
Czytaj więcej»

I C 1134/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-09-24

Data publikacji: 2014-01-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 1134/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Agnieszka Hreczańska - Cholewa Protokolant Dorota Nitkiewicz po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w W. przeciwko (...) Publicznemu Szpitalowi (...) we W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) Publicznego Szpitala (...) we W. na rzecz strony powodowej (...)
Czytaj więcej»