Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4551

I C 445/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-08-05

Data publikacji: 2014-10-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 445/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 14 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Jarmundowicz Protokolant: Błażej Łój po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2014 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej we W. przy ul. (...) o uchylenie uchwały I uchyla § 5 załącznika nr 1 do uchwały nr (...) z dnia 27 stycznia 2014 r. Wspólnoty Miesz
Czytaj więcej»

I C 447/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-06-04

Data publikacji: 2014-06-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 447/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, 20 maja 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Hreczańska-Cholewa Protokolant: Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę i ustalenie I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. C. kwotę 59.000 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zło
Czytaj więcej»

I C 458/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-11-14

Data publikacji: 2015-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 458/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2014r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Hreczańska – Cholewa Protokolant: Krzysztof Musiał po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko M. R. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 500 zł tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu; III przyznaje r. pr. K. G. ze Skarbu P
Czytaj więcej»

I C 454/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-04-14

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 454/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Izabela Baca Protokolant: Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa K. P. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej położonej w S. przy ul. (...) o uchylenie uchwał I oddala powództwo; II zasądza od powódki K. P. na rzecz strony pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowe
Czytaj więcej»

I C 453/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-08-06

Data publikacji: 2013-09-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 453 / 11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 06.08.2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa D. J. przeciwko M. T. o zapłatę 778 294, 80 zł I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki na rzecz pozwanej 7 217 zł kosztów procesu. III. obciąża Skarb Państwa niepokrytymi kosztami sądowymi. UZASADNIE
Czytaj więcej»

I C 475/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-02-26

Data publikacji: 2015-04-16

trafność 100%

Sygn. akt. I C 475/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Izabela Baca Protokolant: Krzysztof Musiał po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę i ustalenie I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. K. kwotę 266000zł (dwieście sześćdziesiąt sześ
Czytaj więcej»

I C 467/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-21

Data publikacji: 2013-04-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 467/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 6 marca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Jolanta Burdukiewicz – Krawczyk Protokolant Ewelina Kiałka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. Ś. przeciwko L. Ł. o zachowek I. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 68 950 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 471/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-05-21

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 471/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław dnia 12 maja 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Jarmundowicz Protokolant: Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlano – (...) sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko Gminie K. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zas
Czytaj więcej»

I C 476/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-12-06

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: o odrzucenie pozwu
Sygnatura akt I C 476/13 POSTANOWIENIE Wrocław, dnia 18-11-2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSO Piotr Jarmundowicz Protokolant Błażej Łój po rozpoznaniu w dniu 18-11-2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa K. L. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w przedmiocie wniosku strony pozwanej o odrzucenie pozwu postanawia: oddalić wniosek. UZASADNIENIE Powódka K. L. wystąpiła z żądanie
Czytaj więcej»

I C 477/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-01-29

Data publikacji: 2013-02-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 477/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Dorota Stawicka - Moryc Protokolant : Robert Purchalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2013 r. we W. sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Sp. z o.o. z/s w W. o ochronę praw autorskich I nakazuje stronie pozwanej złożenie oświadczenia na głównej stronie internetowej, prowadzonej pod domeną (...) , w jej
Czytaj więcej»