Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4226

I C 1833/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-08-14

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt I C 1833/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Hreczańska-Cholewa Protokolant: Marzena Okupniak po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2015 r. we W. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla ul. (...) i nr (...) w O. przeciwko (...) Spółka z o.o. (...) we W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla ul.
Czytaj więcej»

I C 1837/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1837/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Hreczańska-Cholewa Protokolant: Rafał Płóciennik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2015 we Wrocławiu sprawy z powództwa M. D. przeciwko A. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. Z. na rzecz powoda M. D. kwotę 322 000 zł ( trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 03.09.20
Czytaj więcej»

I C 1838/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-02-19

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1838/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 22 grudnia 2015 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Cieszyński Protokolant Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie 03 grudnia 2015 we Wrocławiu sprawy z powództwa K. J. i R. J. przeciwko V. T. i A. T. (1) o zapłatę I umarza postępowanie w części, to jest co do kwoty 30.000 zł; II zasądza solidarnie od pozwanych V. T. i A. T. (2) na rzecz powodów K. J. i R. J. łącznie kwotę 76.
Czytaj więcej»

I C 1847/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-02-18

Data publikacji: 2014-04-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1847/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Dominika Romanowska Protokolant : Robert Purchalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa B. L. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. (...) we W. o uchylenie uchwały I oddala powództwo; II nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu stro
Czytaj więcej»

I C 1847/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-01-19

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1847/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Wojciech Langer po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko (...) Szpitalowi (...) w L. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 200.075,87 zł (dwieście tysięcy siedemdziesiąt pięć z
Czytaj więcej»

I C 1852/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-03-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1852/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Ewa Rudkowska – Ząbczyk Protokolant: Marcin Guzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa K. B. , J. L. (1) i małoletniego A. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. B. kwotę 95 000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 1856/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2015-03-22

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1856/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 15-10-2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Śmigiel Protokolant: Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. J. przeciwko Gminie W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy W. na rzecz powoda M. J. kwotę 256.000 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od 03 stycz
Czytaj więcej»

I C 1859/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-25

Data publikacji: 2013-06-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 1859/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Dorota Stawicka - Moryc Protokolant : Robert Purchalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2013 r. we W. sprawy z powództwa M. G. (1) przeciwko Gminie Miasto O. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gmina Miasto O. na rzecz powoda M. G. (1) kwotę 209.051,48 zł (dwieście dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden zł
Czytaj więcej»

I C 1862/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-05-18

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 1862/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Beata Burian Protokolant Błażej Łój po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015r. we Wrocławiu sprawy z powództwa S. B. (1) przeciwko S. R. o nakazanie i zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od Skarbu Państwa Sądu Okręgowego we Wrocławiu na rzecz mecenasa J. D. kwotę 664zł20gr kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej po
Czytaj więcej»

I C 1863/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-08-27

Data publikacji: 2014-11-23

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1863/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 12-08-2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Urbaniak Protokolant: Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24-07-2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa B. B. , K. B. , C. B. i T. J. (1) przeciwko Wspólnocie (...) w O. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę nr (...) Wspólnoty (...) w O. podjętą w dniu 19 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpi
Czytaj więcej»