Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4681

I C 635/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-02

Data publikacji: 2013-10-09

trafność 100%

Sygnatura akt I C 635/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 16 września 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Piotr Jarmundowicz Protokolant: Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2013r. we Wrocławiu sprawy z powództwa S. Ś. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu poniesionymi przez stronę pozwaną; III zasądza od Skarbu Państwa –
Czytaj więcej»

I C 636/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-22

Data publikacji: 2013-12-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 636/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 8 października 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Gminy W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) we W. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę nr (...) Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) we W. ; II nie obciąża strony pozwanej ko
Czytaj więcej»

I C 637/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-05-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 637/13 POSTANOWIENIE 30 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Cieszyński Protokolant Ewelina Kiałka po rozpoznaniu na rozprawie 30 stycznia 2014 roku we Wrocławiu w sprawie z powództwa A. W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości położnej we W. przy placu (...) o uchylenie uchwały postanawia : I umorzyć postępowanie w sprawie ( art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 k.p.c. ); II zasądzić od powódki A
Czytaj więcej»

I C 643/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-14

Data publikacji: 2013-09-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 643/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Ewa Rudkowska – Ząbczyk Protokolant: Marcin Guzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2013 r. we W. sprawy z powództwa B. Z. przeciwko (...) S.A. we W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda B. Z. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. we W. kwotę 7 217,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania; III brakującym
Czytaj więcej»

I C 647/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-03-24

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 647/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Beata Burian Protokolant Błażej Łój po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2015r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) sp. z o.o. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) sp. z o.o. na rzecz powoda M. M. kwotę 182040zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych) z obowiązującymi odsetkami ustawowymi za okres od 8 dnia
Czytaj więcej»

I C 652/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-12-06

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 652/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 06 listopada 2015 Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Cieszyński Protokolant Katarzyna Kudzia po rozpoznaniu na rozprawie 27 października 2015 we Wrocławiu sprawy z powództwa D. K. przeciwko G. S. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I oddala powództwo; II zasądza od powódki D. K. na rzecz pozwanej G. S. kwotę 3.617 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 3.600 zł tytuł
Czytaj więcej»

I C 650/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-28

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 650 / 11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 28.01.2014 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko A. M. i M. M. o odszkodowanie oddala powództwo. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym dnia 06.06.2011 r. powód D. K. wniósł o zasądzenie od pozwanych A. M. i M. M. solidarnie 625 000 zł wraz z
Czytaj więcej»

I C 658/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 658 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy we (...) I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 20.11.2015 r. we W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) przeciwko J. K. (1) , J. K. (2) , M. K. i J. K. (3) o zapłatę 98 762, 22 zł I. zasądza od pozwanych na rzecz powoda 59 065, 20 zł (pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy) wraz z us
Czytaj więcej»

I C 660/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-01-04

Data publikacji: 2013-02-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 660/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Ewa Rudkowska – Ząbczyk Protokolant: Marcin Guzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2012 r. we W. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. we W. przeciwko Gminie W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy W. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. we W. kwotę 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) z ustawo
Czytaj więcej»

I C 669/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 669/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Samanta Czaus po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa T. G. przeciwko R. M. o nakazanie oddala powództwo. Na oryginale właściwy podpis. Sygn. akt I C 669/15 UZASADNIENIE Po ostatecznym sprecyzowaniu żądania powód T. G. domagał się nakazania pozwanemu R. M.
Czytaj więcej»