Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4782

I C 514/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-29

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 514/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 23 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Cieszyński Protokolant Ewelina Kiałka po rozpoznaniu na rozprawie 19 grudnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. przeciwko M. K. i R. J. o ustalenie i wydanie I oddala powództwo; II nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu pozwanym kosztów procesu; III obciąża Skarb Państw
Czytaj więcej»

I C 525/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-12-23

Data publikacji: 2015-03-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 525/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I umarza postępowanie co do kwoty 30 000 zł; II zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. B. kwotę 50 000 zł (pięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 528/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-18

Data publikacji: 2014-01-21

trafność 100%

Sygnatura akt I C 528/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 03-10-2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Jarmundowicz Protokolant: Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03-10-2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa J. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi (...) we W. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu poniesionymi przez stronę pozwaną. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 sierpnia 2012
Czytaj więcej»

I C 529/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-21

Data publikacji: 2014-06-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wady fizyczne w budynku
Sygn. akt I C 529/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Agnieszka Hreczańska - Cholewa Protokolant Doroty Nitkiewicz po rozpoznaniu w dniu 07.03.2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa J. B. i B. W. przeciwko C. S. (1) o obniżenie ceny i zapłatę I. obniża cenę nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) ( (...) , jednostka ewidencyjna (...) (...) C. , nr jednostki rejestro
Czytaj więcej»

I C 538/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-11-05

Data publikacji: 2014-06-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 538 / 10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 22.10.2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Publicznego Szpitala (...) we W. przeciwko (...) (...) Oddziałowi Wojewódzkiemu we W. o zapłatę 355 776 zł I. umarza postępowanie w sprawie co do kwoty 10 200 zł ; II. oddala dalej idące powództwo
Czytaj więcej»

I C 534/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 534/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Urbaniak Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. we Wrocławiu sprawy ze skargi Gminy W. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) S.A. z siedzibą w P. o uchylenie wyroku sądu polubownego I oddala skargę; II zasądza od skarżącego na rzecz przeciwnika skargi kwotę 1.217 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. I C
Czytaj więcej»

I C 537/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-03-26

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Sygnatura akt I C 537/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 26 marca 2015 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Dominika Romanowska Protokolant: Ewa Niemiec po rozpoznaniu na rozprawie 26 marca 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Gminy W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) we W. o uchylenie uchwał I uchyla nr (...) z 24 lutego 2014 r. Wspólnoty Mieszkaniowej (...) we W. w części - § 1 ust. 1 uchwały w sprawie ustalenia spos
Czytaj więcej»

I C 495/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-04-30

trafność 100%

Sygnatura akt I C 495/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 6 marca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Irmina Szawica po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa J. T. (1) przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) we W. o uchylenie uchwał I uchyla uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. (...) we W. nr (...) i nr (...) ; II zasądza od
Czytaj więcej»

I C 505/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-01-22

Data publikacji: 2013-04-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 505/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny wskładzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa S. S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) we W. o uchylenie uchwały oddala powództwo. UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 9 lutego 2012 r. powód S. S. wniósł o uchylenie uchwały nr
Czytaj więcej»

I C 499/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 499/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska - Sobczyk Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko A. P. o zapłatę postanawia: na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie. Na oryginale właściwy podpis. Sygn. akt I C 499/15 UZASADNIENIE Powód (...) Ban
Czytaj więcej»