Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4302

XIII Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-04-01

Data publikacji: 2015-05-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddala apelację
Sygn. akt XIII Ca 39/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Violetta Kossowska-Czinar Sędziowie: SSO Agata Kotuła SSR del. Kamila Myczkowska Protokolant: Magdalena Maślanka po rozpoznaniu w dniu 01 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa małoletniego M. L. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową G. D. przeciwko T. L. o podwyższenie alimentów
Czytaj więcej»

XIII Ca 49/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-04-30

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddala apelację
Sygn. akt XIII Ca 49/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Spustek-Kląskała Sędziowie: SSO Violetta Kossowska-Czinar SSR del. Anna Hutyrczak Protokolant: Agnieszka Fryśna po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa P. W. i małoletniego K. W. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. W. (1) przeciwko M. W. (2) o podwy
Czytaj więcej»

XIII Ca 62/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddala obie apelacje
Sygn. akt XIII Ca 62/14 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 06 września 2013 roku sygn. akt III RC 296/13 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu zasądził alimenty od pozwanego R. T. (1) ( T. ) na rzecz małoletniej powódki R. T. (2) ( T. ) w wysokości po 800,00 złotych miesięcznie. W pozostałej części powództwo oddalił oraz umorzył postępowanie w zakresie żądania alimentów ponad kwotę 1.300,00 złotych miesięcznie. Oddalił także wniosek o zabezpieczenie powództwa, nakazał pozwanemu uiścić
Czytaj więcej»

XIII Ca 63/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-05-14

Data publikacji: 2014-06-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: I zmienia częściowo zaskarżony wyrok w pkt I i II o tyle, że początkjową datę płatności alimentów ustalonych pkt I określa na dzień 11 lipca 2013r; II w pozostalej części apelację oddala
Sygn. akt XIII Ca 63/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Rataj Sędziowie: SSO Teresa Znaińska SSR del. Elżbieta Kurkowska Protokolant: Agnieszka Fryśna po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa małoletniego D. K. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową D. J. przeciwko R. K. o podwyższenie alimentów na skutek apelacji
Czytaj więcej»

XIII Ca 65/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: I. oddala obie apelacje; II. koszty procesu poniesione przez strony w postępowaniu apelacyjnym wzajemnie znosi
Sygn. akt XIII Ca 65/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Zientek Sędziowie: SSO Alicja Spustek-Kląskała SSR del. Agnieszka Golińska Protokolant: Monika Biegus po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa małoletnich J. , M. , A. i Z. B. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową K. B. i W. B. (1) przeciwko W. B. (2) o alimenty n
Czytaj więcej»

XIII Ca 68/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2016-07-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: I. oddala apelację; II. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1200 zł tytułem kosztów procesu w postępowaniu odwoławczym
Sygn. akt XIII Ca 68/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Zientek Sędziowie: SSO Alicja Spustek-Kląskała SSR del. Agnieszka Golińska Protokolant: Monika Biegus po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa małoletniej O. G. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową S. M. przeciwko M. G. (1) o podwyższenie alimentów na skutek apela
Czytaj więcej»

XIII Ca 70/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-05-14

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: I. zmienia zaskarżony wyrok w pkt I i III w ten sposób , że powództwo oddala, a koszty procesu zasądzone pkt III podwyższa do kwoty 1.200zł ; II. oddala apelację powoda; III. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 300zl tytułem zwrotu kosztów procesu poniesionych w postępowaniu odwoławczym
Sygn. akt XIII Ca 70/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Rataj Sędziowie: SSO Teresa Znaińska SSR del. Elżbieta Kurkowska Protokolant: Agnieszka Fryśna po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa P. S. (1) przeciwko małoletniemu P. S. (2) reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawową J. S. o obniżenie alimentów na skutek apelacj
Czytaj więcej»

XIII Ca 75/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: I. zmienia częściowo zaskarżony wyrok w punktach I,II ,III i IV w ten sposób ,że alimenty zasądzone w punkcie I ustala na kwotę po 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych),nie naruszając pozostałych postanowień tego punktu, koszty procesu ustalone w punkcie III określa na kwotę 600 zł, a opłatę sądową zasądzoną w punkcie IV ustala na kwotę 660 (...)
Sygn. akt XIII Ca 75/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017r.      Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Violetta Kossowska - Czinar Sędziowie: SSO Lilla Sieradzka – Sowińska SSR del. Kamila Myczkowska Protokolant: Kamila Kubik po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa małoletniej L. C. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową J. S. przeciwko T. C. o alimenty na skutek apel
Czytaj więcej»

XIII Ca 76/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-07-29

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie VIII w ten sposób, że nie obciąża powoda wydatkami poniesionymi w sprawie, obciążając nimi w całości Skarb Państwa; II. w pozostałej części apelację oddala; III. nie obciąża pozwanej kosztami procesu poniesionymi przez powoda w postępowaniu odwoławczym.
Sygn. akt XIII Ca 76/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Zientek Sędziowie: SSO Alicja Spustek-Kląskała SSR del. Dominik Flunt Protokolant: Katarzyna Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa R. S. przeciwko małoletniej M. C. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. C. (2) o ustalenie ojcostwa i alimenty
Czytaj więcej»

XIII Ca 83/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-06-11

Data publikacji: 2014-08-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: I. zmienia częściowo zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że obniża alimenty od powoda Romana Szatkowskiego na rzecz pozwanej Magdaleny Szatkowskiej, zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 29.06.2009 r. w sprawie sygn. akt RIIIC 387/08, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia (...)
Sygn. akt XIII Ca 83/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Rataj Sędziowie: SSO Teresa Znaińska SSO Alicja Spustek-Kląskała Protokolant: Magdalena Maślanka po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa R. S. przeciwko M. S. , J. S. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na skutek apelacji wniesionej przez powoda od wyroku Sądu Rej
Czytaj więcej»