Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4483

I C 1802/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-07-01

Data publikacji: 2014-09-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1802 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 17.06.2014 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. przeciwko Państwowemu Przedsiębiorstwu (...) w W. o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego 7 200 zł
Czytaj więcej»

I C 1804/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-08

Data publikacji: 2013-05-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1804/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Agnieszka Hreczańska - Cholewa Protokolant Dorota Nitkiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. L. przeciwko (...) sp. z o.o. w K. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) sp. z o.o. w K. na rzecz powódki A. L. kwotę 150 000 zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 1803/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-12-03

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1803 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 19.11.2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa B. A. przeciwko J. H. o ochronę dóbr osobistych I. nakazuje pozwanemu J. H. , aby opublikował na swój koszt, w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku na pierwszej stronie dziennika Gazeta (..
Czytaj więcej»

I C 1804/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-05-27

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1804/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 10 maja 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Irmina Szawica po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa H. K. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. o stwierdzenie nieważności uchwały ewentualnie o uchylenie uchwały I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 197 zł
Czytaj więcej»

I C 1806/12

wyrok

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-11

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 1806 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 27.09.2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego (...) spółki jawnej w L. przeciwko Gminie S. o zapłatę 530 510, 39 zł I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda na rzecz pozwanej 7 200 zł kosztów procesu. U Z
Czytaj więcej»

I C 1808/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-08-14

Data publikacji: 2014-09-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 1808/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Ewa Rudkowska – Ząbczyk Protokolant: Marcin Guzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa P. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. B. kwotę 265 484,64 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cz
Czytaj więcej»

I C 1816/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-03-23

trafność 100%

Sygn. Akt I C 1816/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Anna Stańczyk Protokolant Ewelina Cekała po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016r. we Wrocławiu sprawy z powództwa W. C. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki W. C. , kwotę 89.500 zł. (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) wraz z liczonymi od dnia 23.04.2015r. do
Czytaj więcej»

I C 1819/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-10-31

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1819/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Hreczańska-Cholewa Protokolant: Krzysztof Musiał po rozpoznaniu w dniu 31 października 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. K. przeciwko S. T. o zapłatę I. zasądza od pozwanego S. T. na rzecz powódki M. K. kwotę 87 500 zl ( osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dn
Czytaj więcej»

I C 1821/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1821/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 6 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Irmina Szawica po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) S.A w K. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powódki zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej; III nie obciąża stron nieuiszczonymi kosztami
Czytaj więcej»

I C 1832/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-02-24

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1832/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa H. K. i B. N. przeciwko S. C. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego S. C. (1) na rzecz każdej z powódek: H. K. i B. N. kwoty po 18 738,50 zł (osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem zł i pięćdziesiąt groszy
Czytaj więcej»