Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4290

I C 476/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-12-06

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: o odrzucenie pozwu
Sygnatura akt I C 476/13 POSTANOWIENIE Wrocław, dnia 18-11-2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSO Piotr Jarmundowicz Protokolant Błażej Łój po rozpoznaniu w dniu 18-11-2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa K. L. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w przedmiocie wniosku strony pozwanej o odrzucenie pozwu postanawia: oddalić wniosek. UZASADNIENIE Powódka K. L. wystąpiła z żądanie
Czytaj więcej»

I C 477/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-01-29

Data publikacji: 2013-02-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 477/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Dorota Stawicka - Moryc Protokolant : Robert Purchalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2013 r. we W. sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Sp. z o.o. z/s w W. o ochronę praw autorskich I nakazuje stronie pozwanej złożenie oświadczenia na głównej stronie internetowej, prowadzonej pod domeną (...) , w jej
Czytaj więcej»

I C 481/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-10-09

Data publikacji: 2014-11-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 481/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Rudkowska – Ząbczyk Protokolant: Jagoda Jarosławska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) sp.z o.o. w Ł. przeciwko T. B. (1) i P. B. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) sp. z o.o. w Ł. na rzecz pozwanych T. B. (1) i P. B. kwoty po 7217,0
Czytaj więcej»

I C 482/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-24

Data publikacji: 2013-09-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 482/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2013 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Marzena Sznajderska Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej P. O. reprezentowanej przez opiekunów prawnych D. O. i T. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz małoletniej powódki P. O. reprez
Czytaj więcej»

I C 482/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 482/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Ewelina Kiałka po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla ul. (...) w O. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) ” Spółce komandytowo – akcyjnej we W. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciążą strony powodowej kos
Czytaj więcej»

I C 482/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 482/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 18 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Irmina Szawica po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa S. S. przeciwko A. C. (1) , J. C. o ochronę dóbr osobistych oddala powództwo. I C 482/14 UZASADNIENIE Powód S. S. wniósł w pozwie o zobowiązanie pozwanych J. C. i A. C. (1) : - aby jako właśc
Czytaj więcej»

I C 484/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2013-05-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 484/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 25 marca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Piotr Jarmundowicz Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko Gminie W. o ustalenie I. ustala, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej we W. przy ul. (...) , ul. (...) bez numeru
Czytaj więcej»

I C 487/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-05

Data publikacji: 2013-06-21

trafność 100%

Sygn. akt I C I C 487/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Agnieszka Hreczańska - Cholewa Protokolant Piotr Wojnarowski po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa I. S. przeciwko E. Ś. o rozwiązanie umowy dożywocia I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki I. S. na rzecz pozwanej E. Ś. kwotę 3617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; III.kosztami sąd
Czytaj więcej»

I C 488/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2013-06-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 488/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Adam Maciński Protokolant: Robert Purchalak po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. K. (1) kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 styczn
Czytaj więcej»

I C 493/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-07

Data publikacji: 2013-06-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 493/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 4 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Irmina Szawica po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. G. przeciwko W. O. (1) i Województwu (...) o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pozwanych; III nie obciąża stron kos
Czytaj więcej»