Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4882

I C 1765/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-08-05

Data publikacji: 2015-10-26

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Karaś Protokolant:Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko GMINIE W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 7.200 tytułem kosztów procesu. SSO Grzegorz Karaś UZASADNIENIE Powódka A. M. (1) pozwem wniesionym w d
Czytaj więcej»

I C 1768/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1768/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Monika Besz - Radzichowska po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa C. F. , B. F. , R. F. , B. S. i Z. C. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda C. F. kwotę 130 000 zł (sto tr
Czytaj więcej»

I C 1766/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1766 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 10.05.2016 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa J. i R. S. oraz D. W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) we W. o uchylenie uchwały I. uchyla zaskarżoną uchwałę właścicieli lokali tworzących pozwaną Wspólnotę Mieszkaniową nr (...) z dnia 17.09.2015
Czytaj więcej»

I C 1867/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-04-04

Data publikacji: 2014-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1867/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Ewa Rudkowska – Ząbczyk Protokolant: Marcin Guzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko W. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. M. na rzecz strony powodowej (...) w W. kwotę 26 549,61 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 61/100)
Czytaj więcej»

I C 1879/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-10

Data publikacji: 2014-01-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 1879 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Ewelina Szymków po rozpoznaniu w dniu 26.04.2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa M. Ł. przeciwko (...) H. D. , L. G. (1) , (...) spółce jawnej we W. o zapłatę 70 000 zł i nakazanie złożenia oświadczenia na skutek sprzeciwu pozwanej od wyroku zaocznego z dnia 06.07.2010 r., I C 630/10 I. u
Czytaj więcej»

I C 1995/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1995/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, 02-09-2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Marzena Sznajderska Protokolant: Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02-09-2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa R. Z. przeciwko Gminie K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I oddala powództwo; II zasądza od powoda R. Z. na rzecz strony pozwanej Gminy K. kwotę 9.000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygna
Czytaj więcej»

I C 1984/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2015-12-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1984/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. C. przeciwko R. J. (1) o nakazanie i zapłatę I nakazuje pozwanemu R. J. (1) aby usunął atrapę kamery zainstalowaną w obrzeżu okna od frontu budynku położonego we W. przy al. (...) oraz zaniechał montażu jak
Czytaj więcej»

I C 1997/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-11-07

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uwzględniono roszczenie
Sygn. akt 1997/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2014r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Hreczańska - Cholewa Protokolant: Krzysztof Musiał po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko Z. D. o zapłatę I utrzymuje w mocy nakaz zapłaty Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny z dnia 14.10.2013r., sygn. akt I Nc 436/13; II zasądza od pozwanej Z.
Czytaj więcej»

I C 1996/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-08-12

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Istotność:

WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, 02 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Karaś Protokolant: Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 czerwca 2016 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa R. T. (1) , B. T. przeciwko P. D. o zapłatę I oddala powództwo; II nieuiszczoną opłatą sądową od pozwu od której powodowie zostali zwolnieni obciąża Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 19
Czytaj więcej»

I C 1889/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1889 / 13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 29.09.2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 77 045, 80 zł I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda S. K. 53 146, 48 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści s
Czytaj więcej»