Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4536

I C 1738/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-02-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1738/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25 września 2015 Sąd Okręgowy we Wrocławiu I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Cieszyński Protokolant Monika Besz-Radzichowska po rozpoznaniu na rozprawie 15 września 2015 we Wrocławiu sprawy z powództwa T. B. i W. B. przeciwko Politechnice (...) we W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Politechniki (...) we W. na rzecz powodów T. B. i W. B. łącznie kwotę 77.066,39 zł ( siedemdziesiąt siedem tysięcy sz
Czytaj więcej»

I C 1749/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-06-12

Data publikacji: 2015-10-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 1749 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 12.06.2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa B. G. (1) , B. G. (2) , A. L. , B. A. i R. A. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w O. o uchylenie uchwały I. uchyla zaskarżoną uchwałę pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej nr (...) z dnia 15.
Czytaj więcej»

I C 1747/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1747/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Rudkowska – Ząbczyk Protokolant: Alicja Rajca po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2016 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa T. Ś. przeciwko J. J. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. J. na rzecz powoda T. Ś. kwotę 5703,00 zł (pięć tysięcy siedemset trzy złote 00/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 marca 2014
Czytaj więcej»

I C 1750/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-08-13

Data publikacji: 2016-02-21

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1750/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Urbaniak Protokolant: Marzena Okupniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. K. przeciwko Agencji (...) Oddziałowi Terenowemu we W. o nakazanie I oddala powództwo; II nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej. UZASADNI
Czytaj więcej»

I C 1753/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-02-22

Data publikacji: 2013-04-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 1753 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Leszek Matuszek po rozpoznaniu w dniu 22.02.2013 r. we W. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) i M. S. (2) przeciwko Skarbowi Państwa – Marszałkowi Województwa (...) o zapłatę 152 636 zł I. oddala powództwo; II. nie obciąża powodów kosztami zastępstwa procesowego pozwanego. UZASADNIENIE Powodowie
Czytaj więcej»

I C 1761/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2016-01-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1761 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 09.10.2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) M. R. , (...) spółki jawnej we W. przeciwko B. W. o uznanie umowy za bezskuteczną I. uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda umowę o podział majątku wspólnego zawartą w dniu 09.08.2012 r.
Czytaj więcej»

I C 1765/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-08-05

Data publikacji: 2015-10-26

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Karaś Protokolant:Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko GMINIE W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 7.200 tytułem kosztów procesu. SSO Grzegorz Karaś UZASADNIENIE Powódka A. M. (1) pozwem wniesionym w d
Czytaj więcej»

I C 1766/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1766 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 10.05.2016 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa J. i R. S. oraz D. W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) we W. o uchylenie uchwały I. uchyla zaskarżoną uchwałę właścicieli lokali tworzących pozwaną Wspólnotę Mieszkaniową nr (...) z dnia 17.09.2015
Czytaj więcej»

I C 1767/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1767 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 23.02.2016 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko P. S. o zapłatę 1 356 971, 42 zł I. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 1 356 971, 42 zł (milion trzysta p
Czytaj więcej»

I C 1768/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1768/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Monika Besz - Radzichowska po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa C. F. , B. F. , R. F. , B. S. i Z. C. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda C. F. kwotę 130 000 zł (sto tr
Czytaj więcej»