Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1206/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2016-02-23

I C 561/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 9 listopada 2016

Data publikacji: 24 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

najem, podwyżka, zmiana kodeksu cywilnego, wysokość czynszu, ochrona praw lokatorów, opłata za używanie lokali, mieszkaniowy zasób gminy, stawka czynszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • najem, podwyżka, otrzymanie lokalu socjalnego, wypowiedzenie wysokości czynszu, zmiana kodeksu cywilnego, uprawnienie do otrzymania lokalu, wysokość czynszu, ochrona praw lokatorów, opłata za używanie lokali, zawarcie pisemnej umowy najmu, mieszkaniowy zasób gminy, dotychczasowa wysokość, wypowiedzenie umowy najmu, pomoc społeczna, pozwany, lokum, kryterium do otrzymania świadczenia, stawka czynszu, uiszczany czynsz, pisemna umowa najmu lokalu
Zobacz»

XV Ca 69/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 czerwca 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

lokal, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, zmiana kodeksu cywilnego, czynsz, właściciel, mieszkaniowy zasób gminy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • lokal, lokal socjalny, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, zmiana kodeksu cywilnego, remont, czynsz, opłata niezależna od właściciela, właściciel, mieszkaniowy zasób gminy, część wspólna, szkoda, czynsz wolnorynkowy, opłata za oświetlenie, budynek, przedmiotowy lokal, utracone korzyści, śmieć, socjalna osoba, odszkodowanie
Zobacz»

II Ca 796/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 12 lutego 2013

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

lokal, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, zmiana kodeksu cywilnego, mieszkaniowy zasób gminy, wysokość czynszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • lokal, ochrona praw lokatorów, lokal socjalny, ustawa o ochronie praw, zmiana kodeksu cywilnego, mieszkaniowy zasób gminy, orzeczenie eksmisji, wysokość czynszu, gmina miejska, czas dostarczenia, ugoda, podatek od nieruchomości, użyczenie, korzystanie z lokali, lokal do czasu, czynsz wolnorynkowy, pozwany, odszkodowanie w wysokości czynszu, osoba uprawniona do lokalu, odpowiedzialność odszkodowawcza gminy
Zobacz»

II Ca 450/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 12 września 2016

Data publikacji: 12 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

najem, ochrona praw lokatorów, lokal mieszkalny, zmiana kodeksu cywilnego, mieszkaniowy zasób gminy, podwyżka, stawka czynszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • najem, ochrona praw lokatorów, lokal mieszkalny, zmiana kodeksu cywilnego, umowa najmu lokalu, pozwany, interwenient uboczny, mieszkaniowy zasób gminy, uprawnienie do lokalu socjalnego, bezumowne korzystanie z lokalu, podwyżka, prawo do lokalu socjalnego, strych, opróżnienie lokalu, kamienica, eksmisja, powierzchnia mieszkania, stawka czynszu, termin wypowiedzenia, orzeczenie prawa do lokalu
Zobacz»

II Ca 63/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 27 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, zmiana kodeksu cywilnego, lokal mieszkalny, mieszkaniowy zasób gminy, czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, uprawnienie do lokalu socjalnego, zmiana kodeksu cywilnego, lokal mieszkalny, przedmiotowy lokal, mieszkaniowy zasób gminy, czynsz, pozwany, bezumowne korzystanie z lokalu, zachód, apelacja interwenienta ubocznego, mieszkanie, usta, przedmiotowa ustawa, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, umowa użyczenia, wydanie lokalu mieszkalnego, pełnomocnik powodów, opróżnienie lokalu
Zobacz»

II Ca 244/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 października 2013

Data publikacji: 27 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

lokal, ochrona praw lokatorów, zmiana kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie praw, mieszkaniowy zasób gminy, czynsz, właściciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • lokal, lokal socjalny, ochrona praw lokatorów, zmiana kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie praw, byłym lokatorom, mieszkaniowy zasób gminy, korzystanie z lokali, szkoda, spółka akcyjna, czynsz, odszkodowanie, następstwo konieczności, dostarczanie mediów, konieczność ponoszenia, należność za wodę, pozwana gmina, właściciel lokalów, strata, właściciel
Zobacz»

II Ca 71/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 września 2013

Data publikacji: 15 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

ochrona praw lokatorów, zmiana kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie praw, mieszkaniowy zasób gminy, czynsz, najem, lokal mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733)
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • ochrona praw lokatorów, zmiana kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie praw, korzystanie z lokali, mieszkaniowy zasób gminy, wywóz nieczystości, dostarczenie wody, byłym lokatorom, dostarczenie lokali socjalnych, czynsz, szkoda, następstwo konieczności, odszkodowanie, strata, najem, konieczność ponoszenia, dostawa wody, należność za wodę, lokal mieszkalny, stawka
Zobacz»

VII C 1587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 30 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

lokal, ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, właściciel, wysokość czynszu, najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • lokal, ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, lokal socjalny, odszkodowanie, właściciel, byłym lokatorom, przedawnienie, właściciel lokalów, wysokość czynszu, ugoda, wyrok eksmisyjny, najem, pozwany, gmina, zajmowanie lokali, roszczenie, współwłaściciel lokali, zajmujący lokal, odpowiedzialność
Zobacz»

III Ca 925/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 października 2016

Data publikacji: 22 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, wysokość czynszu, najem, lokal mieszkalny, opłata za używanie lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, lokal socjalny, wysokość czynszu, najem, dzień zapłaty, pozwany, czas dostarczenia, lokal mieszkalny, najem lokali, wykonanie opróżnienia lokalu, rozszerzenie powództwa, opłata za zużycie wody, spółdzielnia, opłata należna, korzystanie z przedmiotowego lokalu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, odszkodowanie odpowiadające wysokości czynszu, opróżnienie lokalu do czasu, opłata za używanie lokali
Zobacz»

VIII Ca 203/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

lokal, wysokość czynszu, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, zmiana kodeksu cywilnego, czynsz najmu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733)
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • lokal, lokal socjalny, wysokość czynszu, byłym lokatorom, wyrok eksmisyjny, opłata eksploatacyjna, ochrona praw lokatorów, parafia, ustawa o ochronie praw, eksmitowany lokal, najem lokali, zmiana kodeksu cywilnego, odszkodowanie w wysokości czynszu, stosunek najmu, odpowiedzialność gminy, pozwana gmina, eksmisja, socjalna osoba, czynsz najmu, szkoda
Zobacz»

I C 823/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2016

Data publikacji: 25 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

zmiana kodeksu cywilnego, ochrona praw lokatorów, lokal, ustawa o ochronie praw, mieszkaniowy zasób gminy, najem, czynsz, właściciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • zmiana kodeksu cywilnego, ochrona praw lokatorów, lokal, ustawa o ochronie praw, mieszkaniowy zasób gminy, lokal socjalny, najem, umowa najmu, pozwany, wypowiedzenie, pełny okres płatności, pomoc społeczna, czynsz, zaświadczenie pup, byłą teściową, właściciel, nakaz opróżnienia lokalu, zaległość w zapłacie czynszu, stosunek najmu, lokal na podstawie umowy
Zobacz»

VI ACa 722/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 31 lipca 2018

Data publikacji: 18 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

lokal, ochrona praw lokatorów, najem, ustawa o ochronie praw, zmiana kodeksu cywilnego, mieszkaniowy zasób gminy, wysokość czynszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • lokal, lokal socjalny, ochrona praw lokatorów, najem, ustawa o ochronie praw, zajmujący lokal, stawka odszkodowania, zmiana kodeksu cywilnego, pozwany, mieszkaniowy zasób gminy, bezumowne korzystanie, wywóz nieczystości, woda i ściek, wysokość czynszu, najem lokali, opłata za świadczenia, dzień zapłaty, zajmowanie lokali, odsetka za opóźnienie, pełnoletność
Zobacz»

I ACa 563/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 czerwca 2013

Data publikacji: 10 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

czynsz, lokal, ochrona praw lokatorów, najem, ustawa o ochronie praw, zmiana kodeksu cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • czynsz, zduńskie wola, lokal, ochrona praw lokatorów, wola w sprawach, eksmisja, byłym lokatorom, gmina, czas dostarczenia, obowiązek zapłaty czynszu, najem, umowa najmu, wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu, ustawa o ochronie praw, opróżnienie lokalu do czasu, zmiana kodeksu cywilnego, odszkodowanie w wysokości czynszu, osoba uprawniona do lokalu, pozwany lokal socjalny, roszczenie o czynsz
Zobacz»

I C 1180/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 5 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

lokal, zmiana kodeksu cywilnego, najem, ochrona praw lokatorów, wysokość czynszu, mieszkaniowy zasób gminy, stawka czynszu, ustawa o ochronie praw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • lokal, lokal socjalny, zmiana kodeksu cywilnego, najem, ochrona praw lokatorów, zajmujący lokal, wysokość czynszu, mieszkaniowy zasób gminy, opłata za korzystanie, opłata ryczałtowa, odpowiedzialność gminy, stawka czynszu, dziesiąty dzień, woda i odprowadzanie ścieków, ustawa o ochronie praw, wywóz nieczystości, wynajem, pobyt osoby, moc wyroku, gmina do zapłaty
Zobacz»

II Ca 681/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2015

Data publikacji: 4 września 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

najem, ochrona praw lokatorów, zmiana kodeksu cywilnego, mieszkaniowy zasób gminy, lokal mieszkalny, ustawa o ochronie praw, czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • najem, ochrona praw lokatorów, zmiana kodeksu cywilnego, mieszkaniowy zasób gminy, lokal mieszkalny, pozwany, rozliczenie mediów, wydanie lokalu mieszkalnego, najemca, ustawa o ochronie praw, umowa najmu lokalu, władanie, status lokatora, opróżnienie lokalu, konieczność opuszczenia, czynsz, uprawnienie do lokalu socjalnego, właściciel uprawnienia, stan wolny, opuszczenie lokalu
Zobacz»

I C 1470/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 16 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

lokal, zmiana kodeksu cywilnego, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, najem, mieszkaniowy zasób gminy, czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • lokal, zmiana kodeksu cywilnego, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, najem, mieszkaniowy zasób gminy, lokal socjalny, umowa najmu, pełny okres płatności, pozwany, wypowiedzenie, adresat, zaległość w zapłacie czynszu, czynsz, sporny lokal, zakład karny, przedmiotowy lokal, stosunek najmu, możliwość zapoznania, eksmisja
Zobacz»

II Ca 2122/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 12 marca 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

lokal, zmiana kodeksu cywilnego, stawka czynszu, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, mieszkaniowy zasób gminy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • lokal, zmiana kodeksu cywilnego, koszt mediów, byłym lokatorom, stawka czynszu, ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, mieszkaniowy zasób gminy, czynsz wolnorynkowy, całość odszkodowania, żądanie pozwu, śródmieście w krakowie, kwota czynszu, prawo do lokalu socjalnego, zajmowanie lokali, obowiązek pokrycia, opłata za media, przyjęcie stanowiska, wydatek opłacony tymczasowo, wolnorynkowa stawka
Zobacz»

XV Ca 1356/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 listopada 2019

Data publikacji: 21 lipca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, najem, lokal, zmiana kodeksu cywilnego, mieszkaniowy zasób gminy, czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • ochrona praw lokatorów, ustawa o ochronie praw, najem, lokal, zmiana kodeksu cywilnego, stosunek najmu, pozwany, mieszkaniowy zasób gminy, czynsz, konstytucja, godność człowieka, uprawnienie do lokalu socjalnego, pojęcie godności, miesięczny termin, orzeczenie o uprawnieniu, opłata niezależna, rejonowy poznań, wypowiedzenie umowy najmu, stare miasto, wezwanie do zapłaty
Zobacz»

I C 1580/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zmiana kodeksu cywilnego, ochrona praw lokatorów, lokal, ustawa o ochronie praw, mieszkaniowy zasób gminy, najem, czynsz, właściciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • zmiana kodeksu cywilnego, ochrona praw lokatorów, lokal, ustawa o ochronie praw, mieszkaniowy zasób gminy, najem, pozwany, umowa najmu, mops, pełny okres płatności, pomoc społeczna, czynsz, wypowiedzenie, zapłata czynszów, niepełnosprawność, zaległość, utrzymanie wnuczki, małoletni, prawo do lokalu socjalnego, właściciel
Zobacz»

I C 1058/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 23 listopada 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, zmiana kodeksu cywilnego, mieszkaniowy zasób gminy, używanie lokalu, czynsz najmu, właściciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, zmiana kodeksu cywilnego, lokal socjalny, mieszkaniowy zasób gminy, umowa najmu, pozwany, stosunek najmu, wypowiedzenie, pełny okres płatności, zaległość, używanie lokalu, czynsz najmu, najemca, władanie rzeczą, czynności fachowe, małoletni, przedmiotowy lokal, potwierdzenie doręczenia, właściciel
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strugała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Stachowiak,  Katarzyna Wręczycka
Data wytworzenia informacji: