Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5256

I C 396/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-05-30

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 396/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 12 marca 2014 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Dominika Romanowska Protokolant Ewelina Kiałka po rozpoznaniu na rozprawie 11 marca 2014 roku we Wrocławiu sprawy z powództwa T. S. przeciwko (...) i (...) , Zarejestrowanemu (...) w Polsce z siedzibą w N. o zapłatę oddala powództwo. na oryginale właściwy podpis,- UZASADNIENIE Powód T. S. pozwem skierowanym przeciwko (...) i (.
Czytaj więcej»

I C 401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-01-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. Akt I C 401/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Anna Stańczyk Protokolant Ewelina Cekała po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. P. i K. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powodów kosztami procesu na rzecz strony pozwanej; III brakującym wynagrodzeniem biegłego i brakująca opłatą od pozwu obciąża Ska
Czytaj więcej»

I C 409/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 409/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 13 października 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Aneta Zajączkowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa L. M. przeciwko (...) Kołu (...) we W. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny wydany w dniu 28 listopada 2013 r. i powództwo w całości oddala; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę
Czytaj więcej»

I C 411/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2018-09-07

Data publikacji: 2019-02-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 411/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 10 sierpnia 2018 Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Cieszyński Protokolant Marlena Żuczkowska-Piórek po rozpoznaniu na rozprawie 02 sierpnia 2018 we Wrocławiu sprawy z powództwa G. K. przeciwko P. S. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny z 10 sierpnia 2017; II zasądza od pozwanej P. S. na rzecz powoda G. K. 297.500 zł ( dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych ) wr
Czytaj więcej»

I C 410/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 410/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 10 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Rafał Cieszyński Protokolant Błażej Łój po rozpoznaniu na rozprawie 05 grudnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Gminy W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej we W. przy ulicy (...) o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę numer (...) podjętą 22 stycznia 2013 r. w drodze indywidualnego zbierania głosów p
Czytaj więcej»

I C 414/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-06-05

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Sygnatura akt I C 414/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 02 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Dominika Romanowska Protokolant: Ewa Niemiec po rozpoznaniu na rozprawie 19 marca 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa D. O. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. , Towarzystwu (...) S. A. z siedzibą w W. i M. Z. (1) o zapłatę i ustalenie I zasądza od pozwanych (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. , Towarzystwa (...)
Czytaj więcej»

I C 416/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-18

Data publikacji: 2013-12-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 416/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Ewa Rudkowska – Ząbczyk Protokolant: Marcin Guzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. B. (1) kwotę 134 656,67 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdz
Czytaj więcej»

I C 417/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-20

Data publikacji: 2013-09-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 417/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Dorota Stawicka - Moryc Protokolant : Robert Purchalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko (...) Sp. z o.o. w C. , (...) LTD Sp. z o.o. w C. , Ł. M. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego ad.1 (...) Sp. z
Czytaj więcej»

I C 418/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-01-30

Data publikacji: 2013-02-16

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Adam Maciński Protokolant : Robert Purchalak po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa I. D. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. o stwierdzenie nieważności uchwały I powództwo oddala; II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 197 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. UZASADNIENIE W pozwie z
Czytaj więcej»

I C 425/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 425/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Śmigiel Protokolant: Katarzyna Kudzia po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2016r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Związku (...) z siedzibą w W. przeciwko D. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi: - od kwoty 157,19 zł od
Czytaj więcej»