Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4837

I C 12/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 12/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Izabela Baca Protokolant: Małgorzata Wąchała po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództw M. P. i P. S. (1) przeciwko E. S. o zachowek I. zasądza od pozwanej E. S. na rzecz powódki M. P. kwotę 13842zł (trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote) z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lipca 2012r.
Czytaj więcej»

I C 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-02

Data publikacji: 2013-08-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Agnieszka Hreczańska - Cholewa Protokolant Dorota Nitkiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa B. B. , K. B. , C. B. i T. J. przeciwko Wspólnocie (...) w O. o uchylenie uchwały I. oddala powództwo; II. zasądza od pozwanych B. B. i T. J. na rzecz strony pozwanej Wspólnoty (...) w O. kwoty
Czytaj więcej»

I C 12/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-29

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 12/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Agnieszka Hreczańska-Cholewa Protokolant Dorota Nitkiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. we W. przeciwko A. R. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. R. na rzecz strony powodowej (...) sp. z o.o. we W. kwotę 91 884 zł 69 gr (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osie
Czytaj więcej»

I C 29/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-02-18

Data publikacji: 2013-04-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 29/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 7 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Piotr Jarmundowicz Protokolant: Leszek Matuszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2013 r. we W. sprawy z powództwa J. M. przeciwko M. W. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II zasadza od powódki J. M. na rzecz pozwanego M. W. kwotę 3.617 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu. UZASADNIENIE Powódka J. M. wystąpiła z żądan
Czytaj więcej»

I C 24/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-02-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 24/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. K. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) we W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) we W. na rzecz powoda M. K. kwotę 80 421,66 zł (osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia jeden z
Czytaj więcej»

I C 34/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2018-03-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 34/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Urbaniak Protokolant:Andżelika Iwaniec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. w W. przeciwko A. Ś. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 14.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. ak
Czytaj więcej»

I C 35/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-01-21

Data publikacji: 2013-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 35/13 POSTANOWIENIE Dnia 21 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Urbaniak po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2013 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa I. J. przeciwko M. J. o ustalenie nieważności czynności prawnych w przedmiocie wniosku powódki o zabezpieczenie powództwa postanawia: I. zabezpieczyć powództwo poprzez ustanowienie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania zakazu zbywan
Czytaj więcej»

I C 36/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-19

Data publikacji: 2013-06-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 36/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSO Agnieszka Hreczańska - Cholewa Protokolant Agata Sadowska - Sagne po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa S. Z. (1) przeciwko Wspólnocie MIeszkaniowej nieruchomości przy ul. (...) we W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. (...) we W. na rze
Czytaj więcej»

I C 38/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-17

Data publikacji: 2013-12-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 38/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska – Sobczyk Protokolant: Aneta Łokaj po rozpoznaniu w dniu 8 października 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa W. B. przeciwko M. B. (1) o zapłatę I umarza postępowanie ponad kwotę 100 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 13 września 2011 r.; II w pozostałej części powództwo oddala; III nie obciąża powódki koszta
Czytaj więcej»

I C 3/08

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-21

Data publikacji: 2013-05-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 3/08 POSTANOWIENIE Dnia 21 marca 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko (...) z siedzibą w W. i (...) we W. o nakazanie na skutek w wniosku pozwanego (...) we W. o zmianę sposobu zabezpieczenia postanawia: I zmienić postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy wydane w s
Czytaj więcej»