Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5340

II Ca 482/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-05-15

Data publikacji: 2020-09-24

trafność 100%

UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu w sprawie z powództwa D. G. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2190,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 8 marca 2019 r. do dnia zapłaty, a dalej idące powództwo oddalił oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 394,99 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Powyższe rozstrzygnięcie Sąd Rejonowy wydał
Czytaj więcej»

II Ca 470/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-06

Data publikacji: 2013-08-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak zgody na okreslenie sposobu zarządu czy na podjecie uchwały o powołaniu zarządu a także na dokonanie innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nie może stanowić przesłanki wyznaczenia zarządcy sądowego.
Sygn. akt II Ca 470/13 POSTANOWIENIE Dnia 6 czerwca 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia SO Jolanta Bojko Sędzia SO Wojciech Wójcik (spr.) Sędzia SR del. Paweł Wiśniewski Protokolant: Izabela Grecka-Janik po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku J. T. , B. T. przy udziale Gminy W. , H. P. , W. P. , E. S. , K. S. , R. W. o wyznaczenie zarządcy nieruchomości na skutek apelacji uczest
Czytaj więcej»

II Ca 482/20

wyrok

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2020-03-27

Data publikacji: 2020-09-24

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 482/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Brulińska (spr.) Sędziowie: SSO Jolanta Bojko SSO Piotr Jarmundowicz po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2020 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa D. G. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocła
Czytaj więcej»

II Ca 485/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-02

Data publikacji: 2013-09-25

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 485/13 POSTANOWIENIE Dnia 2 lipca 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia SO Lidia Mazurkiewicz Morgut Sędzia SO Marek Kurkowski Sędzia SO Wojciech Wójcik (spr.) Protokolant: Elżbieta Biała po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku M. W. przy udziale K. K. (1) , K. K. (2) córki M. i K. i K. K. (2) zd. Ż. , córki A. i W. o zniesienie współwłasności na skutek apelacji uczes
Czytaj więcej»

II Ca 491/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-02

Data publikacji: 2013-09-20

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 491/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Kuźniar po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2013 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko K. N. o zapłatę na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2012 r. sygn. akt VI C 1075/12
Czytaj więcej»

II Ca 487/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-06

Data publikacji: 2013-09-20

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 487/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Kuźniar po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2013 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. we W. przeciwko I. J. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 10 stycznia 2013r. sygn. akt I C 475/12 I oddala apelację; II zasądza od pozwanej na rzec
Czytaj więcej»

II Ca 493/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-10

Data publikacji: 2013-09-20

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 493/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia SO Urszula Kubowska-Pieniążek Sędzia SO Jolanta Solarz (spr.) Sędzia SR del. Izabela Cieślińska Protokolant: Izabela Grecka-Janik po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa W. J. przeciwko (...) SA we W. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejon
Czytaj więcej»

II Ca 534/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-02-24

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 534/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący- Sędzia SO Lidia Mazurkiewicz Morgut Sędzia SO Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk (spr.) Sędzia SO Dorota Stawicka-Moryc Protokolant: Elżbieta Biała po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejo
Czytaj więcej»

II Ca 545/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-10

Data publikacji: 2013-09-28

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 545/13 POSTANOWIENIE Dnia 10 lipca 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący- Sędzia SO Urszula Kubowska-Pieniążek (spr.) Sędzia SO Jolanta Solarz Sędzia SR del. Izabela Cieślińska Protokolant: Izabela Grecka-Janik po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku J. Ż. przy udziale P. Ż. o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji wnioskodawcy od punktu II postanowienia Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

II Ca 538/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-12

Data publikacji: 2013-08-23

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 538/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący- Sędzia SO Urszula Kubowska- Pieniążek (spr) Sędzia SO Czesław Chorzępa Sędzia SR del. Małgorzata Bojarska Protokolant: Katarzyna Dudejcz po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) S.A. V. (...) " w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sąd
Czytaj więcej»