Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 451/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-05-14

Sygn. akt. IV Ka 451/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 maja 2013r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Agata Regulska

Protokolant Jowita Sierańska

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2013r.

sprawy A. T. (1)

obwinionego z art. 86 § 1 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia

z dnia 21 stycznia 2013r sygn. akt VI W 434/12

I.  uchyla zaskarżony wyrok i na podstawie art. 45 § 1 kw postępowanie w sprawie umarza;

II.  kosztami sądowymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IV Ka 451/13

UZASADNIENIE

A. T. (2) został obwiniony o to, że:

w dniu 28.03.2011r. około godz. 13:15 we W. kierując samochodem osobowym m-ki O. (...) nr rej. (...), jechał jezdnią pl. (...) od strony ul. (...) i wykonując manewr skrętu w lewo w kierunku ul. (...), podczas wyprzedzania w miejscu niedozwolonym, nie zachował szczególnej ostrożności oraz bezpiecznego odstępu, w wyniku czego uderzył w wyprzedzany samochód ciężarowy m-ki R. (...) o nr rej. (...), który jechał z tego samego kierunku, czynem swoim spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

tj. o czyn z art. 86 § 1 kw

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieście w VI Wydziale Karnym, wyrokiem z dnia 14 maja 2013 r. , sygn. akt VI W 434/12:

I.  uznaje obwinionego A. T. (1) za winnego tego, że w dniu 28 marca 2011 r. około godz. 13:00 we W. kierując samochodem osobowym marki O. (...) nr rej. (...), jechał jezdnią pl. (...) od strony ul. (...) i wykonując manewr skrętu w lewo w kierunku ul. (...), nie zachował szczególnej ostrożności, wyprzedzając samochód ciężarowy marki R. (...) o nr rej. (...), uniemożliwiając jazdę kierującemu tym samochodem dowolnym pasem ruchu i uderzając w niego tj. wykroczenia z art. 86 § 1 kw i za to na podstawie art. 86 § 1 kw wymierza mu karę grzywny w wysokości 500 zł (pięćset złotych);

II.  na podstawie art. 118 § 1 kpw i art. 616 § 2 kpk w zw. z art. 119 kpw obciąża obwinionego kosztami postępowania w wysokości 820,72 zł oraz wymierza mu opłatę w kwocie 50 zł.

Powyższy wyrok zaskarżył obwiniony osobiście.

W treści swojego pisma zarzucił Sądowi I instancji błąd w ustaleniach faktycznych – a to przez przyjęcie, że kierując samochodem marki O. wyprzedzał samochód marki R. i to poruszając się nietypowym pasem ruchu, podczas gdy w rzeczywistości znajdujący się o jego prawej stronie samochód marki R. jechał równolegle do niego, zjechał następnie na prawy pas, w wyniku czego doszło do kolizji w dniu 28 marca 2012r..

Podnosząc powyższy zarzut skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie od zarzucanego czynu.

Sąd Okręgowy zważył co, następuje :

Abstrahując od argumentów podniesionych przez obwinionego w złożonej apelacji, zaskarżone orzeczenie podlegało uchyleniu, a postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć z uwagi na przedawnienie karalności.

Sąd Okręgowy miał bowiem na uwadze, iż zgodnie z dyspozycją art. 45§1 k.w. karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu popełnienia wykroczenia upłynął rok, jednak okres ten ulega wydłużeniu do lat 2 jeżeli w ciągu roku od popełnienia wykroczenia wszczęto postępowanie.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w rozpoznawanej sprawie zarzucany oskarżonemu czyn, zakwalifikowany jako wykroczenie z art. 86§1 k.w. miał miejsce w dniu 28 marca 2011r., jego karalność ustała zatem z dniem 28 marca 2013 r., co wyłącza dalsze prowadzenie postępowania i badanie zasadności podniesionych zarzutów. Przedawnienie karalności stanowi bowiem negatywną przesłankę procesową o charakterze bezwzględnym, sprawiającą, że postępowanie nie może się toczyć.

Nie wdając się tym samym, z uwagi na przedawnienie orzekania, w ocenę zasadności podniesionych przez apelującego zarzutów, stwierdzić należało, że Sąd Odwoławczy zobligowany był zaskarżony wyrok uchylić, a postępowanie w sprawie na podstawie art. 45§1 k.w. umorzyć, co też uczyniono w punkcie I wyroku.

Kosztami postępowania w sprawie zgodnie z dyspozycją art. 632 pkt 2 k.p.k. Sąd obciążył Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Skrzypek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agata Regulska
Data wytworzenia informacji: